Integratieve therapie

Integratieve therapie kan worden gedefinieerd als ‘het al dan niet in combinatie, op een verantwoorde wijze kunnen toepassen van verschillende methoden van behandeling’. In de therapie worden methoden en technieken toegepast die in verschillende therapeutische theorieën ontwikkeld zijn. In het begeleidingsproces vormen zowel bewuste als onbewuste processen een belangrijk hulpmiddel in het activeren van innerlijke hulpbronnen en het realiseren van gezonde oplossingen. Een belangrijk uitgangspunt is de gezonde mens die de oplossing voor zijn problemen in zichzelf meedraagt.

Methodieken die ik inzet bij de integratieve therapie: oplossingsgerichte therapie, ACT, mindfulness, geweldloze communicatie, NLP, RET en individuele opstellingen. Daarnaast zet ik Inner Child therapie, regressie en sociaal panorama met regelmaat in, deze methodieken vallen onder de hypnotherapie. 
Na de intake/eerste sessie wordt een persoonlijk plan opgesteld voor de therapie zodat er doelgericht en op maat gewerkt kan worden.
Tijdens de sessies en door oefening tussendoor, leer je de verbinding met je ware zelf te herstellen zodat er weer vertrouwen ontstaat in de eigen kracht.