trainingen, coaching en workshops voor de kinderopvang

Trainingen

Werken met baby's

Vanuit het IKK zijn eisen gesteld aan aanvullende scholing voor pedagogisch medewerkers die met 0-jarigen werken. Het werken met baby’s vraagt om specifieke expertise. Vanaf 2023 moeten alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken een diploma, certificaat of cijferlijst hebben. Deze training voldoet aan deze eisen die gesteld zijn door de branche. In de training wordt aandacht gegeven aan de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om baby’s zo goed mogelijk te ondersteunen in hun ontwikkeling.

lees meer

Coaching

Pedagogische coaching

Vanaf januari 2019 heeft iedere pedagogisch medewerker in de kinderopvang recht op coaching. Ik bied coachtrajecten op maat waarin de volgende aspecten aan bod (kunnen) komen:

  • Taal- en interactievaardigheden
  • Samenwerking en communicatie
  • Ondersteuning bij de uitvoering van de VVE-methode
  • Persoonlijke leerdoelen vanuit een POP

Het voordeel van een coachingstraject op maat is dat uw organisatie geen pedagogisch coach in dienst hoeft te nemen.
Ook geschikt voor BSO-medewerkers.

Individuele coaching

Wanneer uw medewerker in zijn werk last heeft van persoonlijke belemmeringen kunnen wij een maatwerktraject verzorgen. Denk daarbij aan: omgaan met werkdruk, stress, (dreigende) burn-out, faalangst, problemen in het communiceren, omgaan met conflicten, etc. De individuele coaching kan ook via natuurcoaching. Deze vorm van coaching is o.a. zeer effectief bij stress en burn-out klachten.

Workshops

Theatersport

Theatersport is een speelse manier van improvisatie toneel die gemakkelijk ingezet kan worden op de BSO. Het versterkt het groepsgevoel en leert de kinderen respectvol met elkaar omgaan. Maar wat vooral belangrijk is: er kan veel plezier aan worden beleefd. Theatersport is in Nederland bekend geworden door het televisieprogramma van de lama's.

Train-de-trainer voor BSO-medewerkers

Workshop voor pedagogisch medewerkers op de BSO om zelf theatersport in te kunnen zetten op de BSO groep.
In de workshop bespreken we de principes van theatersport maar gaan we vooral ook oefenen.

Workshop voor op de BSO

U kunt een losse theaterworkshop boeken of een serie van bijvoorbeeld 6 bijeenkomsten voor uw BSO-groep. De workshops kunnen op locatie gegeven worden wanneer daar een geschikte ruimte voor is.

Workshop voor uw team

Ook volwassenen kunnen veel plezier beleven aan theatersport. Het is laagdrempelig en bevordert het groepsgevoel. U kunt het inzetten tijdens een personeelsuitje of als onderdeel van teambuilding.

Teamwandeling

Met uw team de natuur in. Tijdens deze wandeling wordt de natuur op een intensieve manier beleefd: door middel van oefeningen uit de mindfulness of via actieve spelvormen. Kom uit je comfortzone en je zult zien wat dit kan opleveren.