Training werken met baby's

Doelgroep:
Deze training is bedoeld voor pedagogisch medewerkers (zowel ervaren als onervaren) die werken met baby’s. Dit kan zowel in een horizontale- als in een verticale groep zijn.
De training is ook geschikt voor pedagogisch stafmedewerkers en coaches.

Doel:
Deze training helpt de deelnemer zes interactievaardigheden beter te kennen en uit te voeren. Daarnaast besteedt de training aandacht aan:

 • de groepsruimte
 • het speelgoedmateriaal
 • en de samenwerking tussen collega’s en met ouders. 

 

Resultaat van de training:

 • Na de training weten deelnemers wat belangrijk is in de opvang van baby’s en beschikken ze over vaardigheden om de kwaliteit van de babyopvang op de groep te verbeteren.
 • Elke deelnemer ontvangt na afronding van de training een certificaat die voldoet aan de eisen gesteld in de wet IKK. Het certificaat wordt uitgegeven via het NJI (Nederlands Jeugdinstituut)

Inhoud:

De training 'Werken met baby's' bestaat uit acht bijeenkomsten:

 1. visie op baby's en babyopvang
 2. het bieden van emotionele ondersteuning
 3. respect voor autonomie
 4. structuur en continuïteit
 5. zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet
 6. ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties
 7. een veilige en uitdagende speelomgeving creëren
 8. samenwerken met ouders en collega's: uitwisselen en afstemmen.

 

De training is opgebouwd volgens de principes van 'ervarend leren'. U krijgt theorie en gaat daar mee oefenen. De afwisselende werkvormen vragen om een actieve inzet. De deelnemer moet voor elke bijeenkomst huiswerkopdrachten maken.

De training vormt een onderdeel van een breder proces. Het heeft meer succes als de onderwerpen aan bod blijven komen tijdens bijvoorbeeld de begeleiding en het teamoverleg na afloop van de training. 

Incompany training op locatie: minimaal 8, maximaal 14 deelnemers.

Kosten: op maat gemaakt in overleg.